Click pe litera!
Pentru a vedea autorii (ordonati alfabetic)
& A B C D E F G I K L M N O P R S T Y

Click aici!
Pentru a vedea toti autorii

FLORIN COSTINESCU

SECUNDA ETERNĂ

Nostalgic şi ironic, erotic şi reflexiv, naturist şi urban, Florin Costinescu trece cu uşurinţă de la poezia anotimpurilor la poezia clipei. Evident sau latent, erosul este acela care declanşează stările sale de reverie. Registrul literar al scriitorului se schimbă în funcţie de anumite stări poetice, pendulând între rima clasică, versul liber, balada parodică, ironico-nostalgică şi tonurile uşor desuete de romanţă, cătate de altfel în mod programatic –scria Romul Munteanu despre cunoscutul poet ajungând la concluzia: Florin Costinescu este un poet cu mai multe voci. Departe de noul val, ironic, nostalgic, reflexiv, Florin Costinescu este tipul scriitorului care-şi validează identitatea cu răbdare.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1436

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... fcostinescu@yahoo.com

_______________________

Melania Cuc

Vânătoarea cu şoim

Urmând exemplul graţiei cu care enormul Fănuş Neagu îşi valsează cuvintele mângâioasei limbi materne dezvăluindu-le cu splendoare nebănuite metafore şi neaşteptate rezonanţe în asocierea unuia cu altul, Melania Cuc şi-a aflat propria originalitate ajungând la o imagistică a eseului, dincolo de raţionalitatea acestuia. Dicteul poetei se îngemănează cu meditaţia eseistului născând unul dintre cele mai fericite hibride care surprinde, şochează şi până la urmă induce lectorului sentimentul de plăcută complicitate cu un atipic gen de publicistică, adresat metafizicii din sufletul fiecăruia dintre noi.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1673

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... www.corectbooks.com

_______________________

Elvira-Sînziana CIUFECU

„HORLOGERIE SUISSE” - proza fantastică –

Distins om de ştiinţă consacrat printr-o serie de lucrări de specialitate, Elvira-Sînziana Ciufecu şi-a dezvăluit în ultimul deceniu şi deosebitele sensibilităţi artistice care au condus-o spre imaginarele, dar bine întemeiatele teoretic, spaţii ale literaturii ştiinţifico-fantastice, devenind unul dintre pregnanţii autori în acest domeniu. Cu toate că vine din lumea ştiinţei înspre cea a literaturii, creaţia ei ştie să evite insistenţa asupra detaliilor tehnice ale acţiunii, consacrând-o printr-o adevărată meditaţie filosofică asupra destinelor lumii noastre şi a vicisitudinilor pe care contemporaneitatea i le creionează într-un mod nu prea optimist.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 723

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... ciufielvira@yahoo.com

_______________________

DUMITRU CONSTANTIN

„LER” - versuri

Dumitru Constantin este un cunoscut scriitor din cercul revistei „Basarabia literară”, poet şi autor al mai multor piese: “ Culegatorul de roade”, “ Conacul”, “Podul”. Pe tărâmul poeziei, după volumul «Moartea Văz-Duhului» (2002), despre care se spunea că reprezintă o temerară şi ambiţioasă încercare de a crea o amplă compoziţie liro-epică - lucru mai rar întâlnit în peisajul poeziei noastre de azi -, Dumitru Constantin oferă cititorilor(2003), cu inteligenţă şi generozitate, ca şi în cartea precedentă, un alt volum, la fel de original - «CUPELE». Căutarea propriei identităţi este refrenul ascuns al cărţii de versuri „LER”.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 526

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... basarabialiterara@yahoo.com

_______________________

RADU CÂRNECI

DORADOR - versuri, sonete albe –

„DORADOR, apelativ visat cu mulţi ani în urmã, apare abia acum, o datã cu ultima revedere a acestor sonete albe. Da! Dorador întruchipeazã – cel puţin simbolic! – fiinţa de minune, Prinţesa de cântec spre care Poetul îndrãzneşte; ea ar putea sã se aşeze firesc în descendenţa unor celebre Sulamita, Sapho, Bilitis, Lesbia, Beatrice, Laura, Annabel Lee, Margareta, Cãtãlina ş. a. Nume inventat, dar atât de frumos şi esenţial prin componentele sale: Dorador! Nume ce poartã în sine lumina perenitãţii prin dragoste. Vanitate! vor spune unii. Nu! Mai curând orgoliul şi credinţa în miraculoasaforţã a artei poetice. Am speranţa cã, în timpul viitor, tineri pãrinţi îşi vor boteza pruncile cu acest nume – mugure spre înflorire! – care vine numai din tainele neamului nostru, cununã luminând interior.” – Cu aceste cuvinte işi prezintă titlul volumului venerabilul poet pe care-l sărbătorim astăzi la 82 de ani.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1796

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... colta@b.astral.ro

_______________________

CRISTIAN CONTRAŞ

CERNOBÎL, BISERICA DE PLUMB - roman

Roman de deosebită valoare actuală. O meditaţie asupra condiţiei umane la pragul dintre secolele noastre dotate cu ştiinţa uciderii, o tulburătoare răsturnare a viziunilor aşa zis novatoare despre valorile umanităţii prin reîntoarcerea la Marele Adevăr al Bisericii într-o proză cu trăiri şi fapte mai presus de pledoarie.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 941

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... c_cult_trad_sj@yahoo.com

_______________________

Eugen Cojocaru

ISUS – roman –

Român stabilit in Germania, scriitorul Eugen Cojocaru a lansat romanul “Iisus” (Ed. Crigarux, 2008, 408 p.), roman-documentar si de imaginatie in acelasi timp. El urmează de aproape documentaţia oferita de Biblie, doar o aşează altfel în pagină şi o însoţeşte de o bogată paletă de fapte narative. Construcţia sa are in vedere un Isus-pelerin, un Isus al oamenilor, aflat mereu pe drumuri pentru a se întâlni cu aceştia şi a le arata “Calea de urmat”. Aceasta misiune dumnezeiască este precizată de autor încă de la primele pagini, deoarece Isus este definit drept “Cel care va pregati Calea Libertăţii divine si va netezi cărările” potrivit hotărârii dumnezeiesti că omul trebuie schimbat, deoarece a devenit factor al Raului. Iertarea vine din pocainţă si rugăciune, iar Domnul Isus este destinat să dezvăluie acest inţeles oamenilor.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 708

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... nahvision@googlemail.com

_______________________

Melania Cuc

FEMEIE ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU –roman–

Melania Cuc este o scriitoare foarte sigură pe condei, cu antene perceptive deschise nu numai spre lumea din jur, ci si spre straturile de adâncime ale conştiinţei şi spre conexiunile naturiste si cosmice ale fiintei, scriitoare oscilanta la începuturi între poezie si proza, dar performanta în ambele modalitati scripturale: poetă cu rezolutia unei individualitati cristalizata în zona unei umanitati delicate, gratioase - dar prozatoare puternică, din categoria incredibilă a luptătoarelor

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1344

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... melaniacuc@gmail.com)

_______________________

Vasile CELMARE

- ALBUM OMAGIAL – 77 ANI -reproduceri de artă plastică

Album de pictură, artă monumentală şi artă grafică din opera celebrului artist, cuprinzând şi o selecţie din comentariile critice care s-au scris despre aceasta, precum şi un slide show ilustrând măiestria sa coloristică. ( d.v.d. cu totalitatea reproducerilor poate fi comandat la adresa electronică : tipoada@yahoo.com)

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1564

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... tipoada@yahoo.com

_______________________