Click pe litera!
Pentru a vedea autorii (ordonati alfabetic)
& A B C D E F G I K L M N O P R S T Y

Click aici!
Pentru a vedea toti autorii

Nicolae Dan Fruntelată

Vara Căpcăunului

Reconstituirea unei epoci prin reacţiile sufleteşti pe care ea le-a produs, dacă beneficiază şi de un condei inspirat sunt, până la apariţia istoricului de adevărată probitate şi prestigiu ştiinţific, un act cultural important în definirea trecutului apropiat, evitând poncifele pe care literatura comercială le foloseşte din unul sau altul dintre motive: Fie pentru că ea e scrisă chiar în stilul, plat, neinspirat, hărăzit unor asemenea poncife, fie pentru că aceste poncife convin unei anumite orientări a interpretării faptelor. Volumul din care extragem cateva capitole vine să aducă mărturiile valabileși din punct de vedere artistic și din punct de vedere moral.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1603

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... office@semneartemis.ro

_______________________

Nicolae Dan Fruntelată

BALADELE DE LA GRAND VANJOU

Dacă ne gândim că ”Le Grand Vanjou” din limbajul poetic al acestui insolit volum de versuri nu este altul decât oltenescul nostru „Vânju Mare” ne dăm seama imediat de ironia subţire cu care procedează poetul în realizarea subtilităţilor unei metafore deosebit de originale ce-l caracterizează şi-l consacră. La Nicolae Dan Fruntelată, alăturarea unor contraste faţă de care rar găseşti virtuozitatea de a le putea cuprinde împreună a ajuns la măiestria exprimării unor trăiri delicat filtrate, de la meditaţia alegorică la ironia spiritelor elevate, producând poezie de înaltă calitate modernă. Selecţia de faţă o demonstrează.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1000

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... secretariat@tvrm.ro

_______________________

Constantin Frosin

MINIANTHOLOGIE DE POESIE ROUMAINE

Intitulalat cu modestie „miniantologie”, acest demers în egală măsură artistic şi intercultural va putea confirma un important act de impunere a poeziei româneşti pentru cititorul francofon prin strădania autorului ei de a-şi ridica propriul verb în limba străină la nivelul celui al marilor autori pe care îi traduce alături de folclorul din care decurg, iar noi suntem convinşi în privinţa şanselor de succes. De două ori cavaler al ordinelor culturale franceze, Constantin Frosin, profesor al universităţii gălăţene, are îndrăzneala de a-şi exersa poetica limbii de adopţie pe cele mai importante texte ale literaturii române. Baladele folclorului nostru au căpătat în traducerile sale o haină strălucitoare în limba franceză, iar mica antologie de poezie cultă oferă, prin aceeaşi limbă, şansa multor poeţi din literatura noastră de a fi cunoscuţi în francofonie.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 748

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... www.corectbooks.com

_______________________

Laurenţiu FULGA

STRANIUL PARADIS - nuvele -

Racordat, ca şi Mircea Eliade, la marea literatură care se scria în epocă, Laurenţiu Fulga a început a-şi scrie nuvelele de debut în perioada interbelică. Le-a purtat cu el în raniţa de elev de şcoală militară, le-a pierdut pe când cădea rănit la începutul celui de al doilea război mondial şi le-a rescris pe patul de spital publicându-le în anul 1942, în colecţia „Universul literar”. A avut un succes imens, de care nu s-a putut bucura întrucât a ajuns din nou pe front şi în prizonierat. Când s-a întors, târziu, în Bucureşti, a fost primit la Capşa cu aplauze şi considerat un scriitor consacrat al generaţiei sale.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1156

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... silviu@mediasat.ro

_______________________

CORNELIU FLOREA

RISIPIREA

În îndepărtata Canadă, către care şi-ar fi căutat realizarea hărniciei lor ancestrale antecesorii săi, autorul evocă timpuri memorabile din istoria unor familii de români bucovineni care, de-abia prin el reuşind să ajungă acolo, s-au aflat în faţa unor încercări de tărie extraordinară. Nostalgia rădăcinilor rămâne, însă, izbucnind în titlu şi întinzându-se în nostalgii, evocări sau meditaţii care alcătuiesc o carte originală despre sevele care dau tărie românului în lumea de azi.

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... icapadeanu-cf@shaw.ca

_______________________

CONSTANTIN FROSIN

EMINESCU ÎN LIMBA FRANCEZĂ - traduceri -

De două ori cavaler al ordinelor culturale franceze, Constantin Frosin, profesor al universităţii gălăţene, are îndrăzneala de a-şi exersa poetica limbii de adopţie pe cele mai importante texte ale literaturii române. Baladele folclorului nostru au căpătat în traducerile sale o haină strălucitoare în limba franceză, iar o antologie de poezie românească oferă, prin aceeaşi limbă, şansa multor poeţi din literatura noastră de a fi cunoscuţi în francofonie. Dar marea încercare a măiestriei sale este versul eminescian. Culegerea pe care o prezentăm în premieră are du blu rol : Primul, bine înţeles, de a contribui la punerea în circulaţie mondială a poeziei eminesciene. Dar şi al doilea : de a prezenta un însemnat profesionist al acestui demers.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1314

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... nisorf@yahoo.fr

_______________________

Titus FILIPAŞ

- DE LA MITUL ASTRAL LA ASTROFIZICĂ -studiu

Publicat în anul 1986 la editura « Scrisul românesc » din Craiova, acest studiu pe un domeniu de graniţă între ştiinţă, filosofie şi mitologie îşi păstrează întreaga actualitate. De la un « panteon vibrînd de poezie şi o zoologie fabuloasă » se ajunge la cosmografie şi la studiile astrale de actualitate în domeniul celor mai mari curiozităţi ale omului din toate timpurile, servite sau dezamăgite de cercetarea ştiinţifică.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1268

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... titoctav@yahoo.com

_______________________