Click pe litera!
Pentru a vedea autorii (ordonati alfabetic)
& A B C D E F G I K L M N O P R S T Y

Click aici!
Pentru a vedea toti autorii

DJAMAL MAHMOUD

POEMELE LUI DJAMAL MAHMOUD

Fenomenul recent al apariţiei unor nativi din alte limbi care cultiva poezia în limba română, capătă simboluri deosebite la Mahmoud Djamal, al cărui nume conduce spre origini arabe, şi a cărui formaţie presupune şi învăţarea de mic a limbii franceze. Student la medicină în România, el descoperă o perfectă corespondeţă a limbii române cu sensibilitaţile poetice pe care le are şi devine un virtuos creator de poezie românească. Ilustrată prin antologia de faţă, opera sa lirică face parte, cu talent, din universul nostru poetic contemporan.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 827

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... mahmouddjamal@yahoo.com

_______________________

VICTORIA MILESCU

101 POEME - versuri-

Poetă care se respectă scriind poezie meditativă de aleasă semnificaţie şi, mai ales, străduind spre sfere contrarii unor tendinţe de vulgarizare a feminităţii din pseudocurajul agresiv al limbajului literar de astăzi, Victoria Milescu este o voce distinctă în discreţia elegantă cu care cizelează adâncimile versului. Selecţia celor 101 poezii din volumele publicate până acum demonstrează un anume romantism ale cărui rezonanţe reuşesc să nu cadă în sentimentalism şi să înfrîngă exagerările exibiţioniste ale celor care se declară fie post, fie anti modernişti, rămânând la o credinţă poetică pură ce justifică titlul unuia dintre recentele ei volume: "Conspiraţii celeste".

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 723

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... victoriamilescu46@yahoo.com

_______________________

Valeriu Matei

ELEGIILE FIULUI RISIPITOR - opera poetica

Între poeţii optzecişti din Basarabia, Valeriu Matei este cel mai sincron poet tânăr cu literatu­ra din ţară, deţinând o perfectă stăpânire a limbii române, a limbajului poetic modern. El a dus mai departe mesajul unor poeţi ca Liviu Damian, Grigore Vieru sau Nicolae Dabija. În 1988, Ioan Alexandru spunea că descoperă în poezia lui Valeriu Matei „o forţă a cuvântului şi o adâncime a rostirii cum rar poţi întâlni la un tânăr de astăzi, în limba lui Eminescu” şi, afirmandu-se an de an, ea certifică un neoavangardist de mare forţă. Noi reproducem o parte din aparatul critic şi trei capitole din prestigiosul volum apărut în colecţia Ediţii critice a Editurii “Princeps Edit” Iaşi.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1678

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... princepsedit@iasi.rdsmail.ro

_______________________

Toma George Maiorescu

PRINŢUL METAFOREI LA CURŢILE METAFIZICII - versuri -

Volumul selectiv din opera poetică a unuia dintre cei mai originali creatori dintre cele două veacuri, apărut cu prilejul aniversării a 80 de ani de viaţă a poetului, devine o lucrare de referinţă pentru istoria poeziei româneşti în convulsiile celei de a doua jumătăţi a secolului XX şi trecerea în secolul XXI, demonstrând capacitatea de afirmare a adevăratelor crezuri poetice pe deasupra conjuncturilor politice ale vremii. Călăreţul albastru, cel Singur cu îngerul care a aşezat Lespezi pe un veac apus, poetul Timpului răstignit şi al Răstimpului peste cuvinte, redevin în întregul său Toma George Maiorescu, poetul şi filosoful, Prinţul metaforei la porţile metafizicii. - volumul întreg poate fi comandat la Editura HASEFER tel/fax 0213086208,

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1006

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... difuzare@hasefer.ro

_______________________