Click pe litera!
Pentru a vedea autorii (ordonati alfabetic)
& A B C D E F G I K L M N O P R S T Y

Click aici!
Pentru a vedea toti autorii

Dorina Șișu

DORINA ȘIȘU ... și ce era să fac? -poezie și proză-

„înainte de-a mă preface nebun / am încercat să înțeleg lumea /dar lumea a judecat viața ca pe o crimă /și ce era să fac?” – se întreabă Dorina Șișu într-un poem recent. Iar răspunsul talentatei autoare vine prin versurile și proza pe care i le prezentăm în acest volum.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 905

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... scorpyon71@gmail.com

_______________________

Florentin Smarandache

ReSemnare

„Eu sunt scriitor de matematică. – declară autorul - Vin spre voi din alt mileniu.Am să cad în sus...În acest volum, fiecare poem este compus din versuri independente. Dar o legătură subtilă între versuri transcende. Cartea putea fi structurată şi diferit, ca un simplu volum de poeme într-un vers. Stilul volu-mului este eliptic. Lipsa verbelor (sau puţinătatea lor) dând impresia de stagnare, de Timp Oprit, unde Sentimentele au Ingheţat”…

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 456

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... ovi@durans.ro

_______________________

Niculae Stoian

FONDUL PRINCIPAL DE SENTIMENTE - VERSURI ALESE-

Descoperit de Nina Cassian, care-i ura public, în versuri specifice vremii, să ajungă inginer de suflete, aşa cum ne învăţa tovarăşul Stalin şi „educat” încă de mulţi alţi practicanţi-profitori ai proletcultismului agresiv, Nicolae STOIAN a rămas toată viaţa un credul „soldat al partidului” periclitându-şi astfel, prin tendinţe zgomotoase, o bună parte din opera poetică. Operă nu prea vastă, dar pregnantă în epocă, găsindu-şi rezonanţe apreciabile mai ales în poetizarea demagogiilor dictatoriale, chiar dacă era făcută cu cinstite sentimente româneşti. Din fericire, sufletul său curat venit sincer în faţa poeziei, ca şi fibra autentic ţărănească simţind glia şi trăitorul ei peren cu toate puternicele rădăcini, i-au dejucat dialectica propriilor intenţii „tematice” şi, metafizic, l-au condus spre ecourile spiritului de poet ce veneau din alte straturi decât cele pervertite de colectivismul bolşevic. Şi, astfel, cernând bine demersul său poetic ce nici aşa nu a fost prea vast, fiindcă s-a dăruit nespus lansării altora, au rămas, ca nişte sclipiri de pepite, fulgii de aur ai câtorva poeme care-i reprezintă cu adevărat versul nealterat de „îndrumătorii” cu una sau mai multe feţe din epoca socialismului mereu provocator şi, în ultima vreme, demagogic- „victorios”.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 881

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... www.corectbooks.com

_______________________

Ion D. Sîrbu

Adio, Europa!

Cazul lui Ion D. Sîrbu (n. 28 iunie, Petrila – m 17 septembrie 1989, Craiova) este singular în literatura română. Subiect al unei bibliografii tragic-exemplare, transfigurată mai târziu în operă, el nu a reuşit să-şi impună valoarea în timpul vieţii. Şi această singularitate a fost prevăzută de scriitor, atunci când invoca exemplul lui Mihail Bulgakov din literatura rusă, a cărui operă Maestrul şi Margareta apare mult după moartea romancierului . La jumătatea de secol distanţă, prozatorul român lasă şi el sertarele înţesate de manuscrise ,,harpagonic” adunate. Pe lângă similitudinea de destin – incluzând şi regimul antum în teatru -, îi apropie pe cei doi prozatori satirici predilecţia pentru stări infernale şi personajele groteşti care întreţin universul comic al creaţiei lor.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 4056

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... office@liternet.ro

_______________________

Radu George Serafim

MISTICA NAŢIONALISMULUI - studiu –

Lucrarea analizeazã un fenomen teoretic-ideologic extrem de complex din gândirea româneascã interbelicã, punând în luminã atât elementele de unitate, cât şi pe cele de diferenţiere dintre reprezentanţii orientãrii mistice ( de fapt, aparţinând unui alt tip de raţionalitate decât cel ilustrat de orientãrile scolastice sau cea de tradiţie criticistã kantianã), care au sintetizat în modalitãţi specifice structura şi potenţele creatoare ale spiritualitãţii româneşti. Autorul încearcã „un fel de arheologie spiritualã, menitã nu sã reabiliteze şi cu atât mai puţin sã resusciteze aceastã importantã parte din filosofia româneascã, multã vreme pusã la index de regimurile totalitare de la noi, ci sã şi-o asume înţelegându-i demersul şi resorturile”

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 2665

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... tipoada@yahoo.com

_______________________

MIRCEA HORIA SIMIONESCU

ASEDIUL LOCULUI COMUN - roman –

Explodând de originalitate tinerească în „Grupul de la Târgovişte” format din câţiva redutabili prozatori, apreciatul romancier îşi dirijează spre ediţii definitive opera devenită acum bogată şi binecunoscută, tot spre oraşul tinereţii încredinţîndu-şi cărţile Editurii „Bibliotheca”, in care a apărut şi prezentul „Asediu al locului comun” din care reproducem prima parte ca o demonstraţie a subtilei proze practicate de Mircea Horia Simionescu.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1026

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... biblioth@romwest.ro

_______________________

Florentin SMARANDACHE

„TOTUL E POSIBIL, CHIAR ŞI IMPOSIBILUL” - INTERVIURI, SCURTE ESEURI, TRADUCERI, VERSURI –

Am ales acest volum de prezentare complexă pentru a înfăţişa complexa personalitate a unui încă tânăr cărturar român afirmat în universităţile americane in acelaşi timp ca literat şi matematician, ca eseist pe problemele dezvoltării omenirii şi autor al unei metode care a început a fi apreciată în întreaga lume pentru aplicaţiile ei interdisciplinare. Îndrîzneţ în ştiinţă şi plin de fantezie în artă, Florentin Smarandache a devenit un nume la fel de cunoscut pentru lumea academică şi artistică.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1395

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... http://wwwlib.umi.com/bod/basic

_______________________

Nicolae STEINHARDT

ÎNTRE LUMI - convorbiri cu Nicolae BĂCIUŢ –

Valoros cu evidenţă prin reflecţiile celebrului analist literar şi eseist de inspiraţie creştină care a fost Nicolae STEINHARDT, volumul capătă o îndoită valoare prin ştiinţa de a purta discuţia, în bună parte epistolară, a unui mai tânăr cărturar care este poetul Nicolae BĂCIUŢ, prin interesul sincer şi deschis al acestuia de a afla amănunte suplimentare sau complementare la o operă pe care se simte că a studiat-o prea bine înainte de a-l aborda pe autorul ei. El rîmâne, în acelaşi timp şi drept una dintre ultimele mărturii ale trecerii prin experienţele Credinţei trîite de un important gânditor al secolului trecut.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 887

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... nbaciut@yahoo.com

_______________________

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ

“C.RĂDULESCU-MOTRU. VIAŢA ŞI FAPTELE SALE”

Este o lucrare monumentală, in trei volume, prezentând pe larg ştiinţa, meditaţia şi studiul unuia dintre cei mai importanţi filosofi europeni ai secoluli XX , care au adus o contribuţie substanţială pentru consolidarea filosofiei ca ştiinţă raţională şi ca factor social educativ. „...O ştiinţă care prin metodele şi prin fondul asupra căruia aceste metode se aplică, depăşeşte înţelesul ştiinţelor speciale, pe care îl avem de obicei în vedere. Filosofia, având un orizont mai larg de cercetare, de cum îl au ştiinţele speciale, tolerează coexistenţa afirmaţiilor, nu numai diferite dar chiar opuse” – spunea Rădulescu-Motru, definind mai departe conceptul de filosof: ,,Vocaţia filosofului cuprinde, pe lângă gândire, şi stăruinţa depusă de el pentru perfecţionarea vieţii sufleteşti a contimporanilor. Filosoful este un gânditor şi educator în acelaşi timp”.

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 1508

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... cschifirnet@yahoo.com

_______________________

Petre STOICA

- ULTIMUL SPECTACOL - versuri –

Ultimele 38 de poezii revizuite de autor si trimise pentru catalogul editurii noastre on-line dintr-o selecţie care-şi propusese să fie de 101 titluri asemenea ediţiei anterioare publicata la Editura Academiei Române. Considerat a fi unul dintre cei mai culţi, mai rafinaţi şi mai libertini poeţi care a reuşit să facă artă pentru artă în perioada de dictatura a artei intens politizate, Petre Stoica (n. 1931) şi-a sfârşit călătoria lumească odată cu sfârşitul anului 2008. (volumul întreg poate fi comandat la Editura Academiei Romane, tel/fax 021 3182444, e-mail: edacad@ear.ro

Apasa aici pentru a descarca si a citi primele capitole

Numar de descarcari ale fisierul 959

VOLUMUL INTEGRAL SAU ALTE VOLUME SI INREGISTRARI C.D. ALE AUTORULUI POT FI COMANDATE DIRECT LA ADRESA... edacad@ear.ro

_______________________