Vasile Celmare

PICTORUL VASILE CELMARE

 ... Vasile Celmare a fost vreme îndelungată profesor la Catedra de Artă Monumentală a Institutului “N.Grigorescu”  în a cărei activitate didactică a introdus o perspectivă modernă; e şi un foarte bun cunoscător al tehnicilor tradiţionale, ca şi al celor mai noi. Sunt clădiri în câteva oraşe româneşti, sunt şi ansambluri monumentale din  străinătate unde lucrările lui celmare dovedesc că asta se poate integra în chip echilibrat în arhitectură adăugându-i semnificaţii ideatice elocvente.De data asta ne aflăm în faţa unor proiecte tridimensionale a căror structură ânnobilează efectiv spaţiul. Acesta mi se pare a fi principalul merit al planurilor desenate de Celmare: siguranţa cu care ele inră în dialog cu peisajul din jur. Nu un adaos la natură, ci o integrare desăvârşită în înfăţişările ei, pe care nu le violentează, ci le întregesc.Modelele de la care a plecat el sunt cele ale vechilor civilizaţii: măreţia lor e firească şi de o mare simplitate; ea continuă să emoţioneze şi astăzi, după atâtea milenii. Nu e numai o măreţie arheologică, ci şi una a sensibilităţii. Obeliscurile Egiptului, de pildă, îşi regăsesc aici forţa impresionantă a unei verticalităţi ce nu face concesii narativului sentimentalist; el ar urma să se instaleze în peisaj, ca nişte semne ce pot fi văzute de departe şi transmit sensurile unei evocări liniştite. Celmare nu uită că, pe teritoriul acestei ţări se găseşte unul dintre cele mai ample monumente închinate unei izbânzi militare din câte au ridicat secolele Antichităţii – cel de la Adamclisi. Ştiu că, mulţi ani la rând, l-a cercetat cu luare aminte, încercând să-i descopere înţelesurile proporţiilor, ale formelor şi ale raporturilor cu priveliştile din preajmă.. Şi acum, variantele la care a ajuns conţin sensurile esenţiale ale monumentului aduse, bine-nţeles, la dimensiunile unei construcţii ce stă la îndemână să fie ridicată de oamenii acestui secol. Pentru că unul dintre scopurile fundamentale ale proiectelor lui Celmare este acela de a sugera posibilităţile de realizare cu mijloacele modeste ale unui sat sau ale unui oraş mic. În primul rând, materialele sunt la ăndemâna oricui – piatra de râu, cimentul, ceramica (aici, el a realizat unele schiţe ce trimit cu gândul la incomparabilele statuete şi vase de Cucuteni). Mai mult decât atâta, unele proiecte sunt gândite ca moduri de a participa la echilibrul ecologic pe carte civilizaţia contemporană (şi, mai ales, lipsa civilizaţiei reale) o tulbură de atâtea ori. De pildă, unele proiecte sunt gândite în perspectiva consolidării unor terenuri ameninţate de surpări.Într-o asemenea sinteză a anticului şi modernului, a discursului artistic şi a pragmaticului şi –la fel de important – fără să implice mari cheltuieli, monumentele gândite de Vasile Celmare mi se par admirabile soluţii care vor putea dovedi generaţiilor ce vor veni că, în aceste vremuri când totul e privit dintr-un inflexibil un ghi al relativului, nu au fost uitate, totuşi, înţelesurile istoriei.Acad. Prof. Dr.  DAN GRIGORESCU

Icoana

Despre

 

Portal de carte si arte periodic de cultura si initiativa locala. Copyright ©2007 Editura Realitatea ISSN 1842 - 9971 cartesiarte.ro
Disclaimer : fiecare link si articol pe care il prezentam are propriul Copyright © si raspundere pentru continut.