Corneliu Leu - cronologie bibliografica

Leu

Numele: LEU

Prenumele: Corneliu

Născut: 21 iulie 1932, Medgidia, jud. Constanţa

Soţie: Rodica

Fii: Vlad şi Tudor

Studii: Ziaristică şi limbi străine

Activitate profesională, realizări, publicaţii: (vezi cronologia bibliografică de mai jos)

Mai multe premii literare, om internaţional al anului 2000, Cambridge Biographical Center

Afilieri: Institutul Internaţional Jacques Maritain, Asociaţia Europeană pentru Pluralism, Uniunea Scriitorilor,Uniunea Ziariştilor, Uniunea Cineaştilor, Preşedinte - Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc

Adresa: Bd. Dacia nr. 126, Bucureşti 020064, e-mail: leuc@b.astral.ro; albina@vipnet.ro

www.vipnet.ro/albina

www.cartesiarte.ro

Referinţe în: ,,Dicţionar Luceafărul de literaturaă română contemporană”, ,,Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţă şi cultură”, ,,Dicţionar Albatros de literatură contemporană”, ,,Dicţionar cronologic de literatură română”, Dicţionar Univers de literatură română”, ,,Cineaşti români – Ed. Ştiinţifică”,  “International Author’s and Writer’s Who’s Who” – Cambridge,“ ,,Marquis Who’s Who in the World”, ,,Cambridge Dictionary of International Biography”, ,,International Directory  of  Philosophy and  Philosophers” - B. G. State University – Ohio, ,,500 Leaders of Influence”- American Biographical Centre”, ,,Enciclopaedia on Personalists of the Twientieth Century”, ,,The Coexistence World Initiative Network Partner Directory”, ,,Directory of  Philosophy Center SUA”, ,,Oxford 2000 Outstanding Intellectuals of the 21 Century”, ,,Who’s Who in Romania”, ,,Hubners Who’s Who: Enciclopedia Personalităţilor din România”, ,,Academia Română:  Dicţionarul general al literaturii române”.

Corneliu Leu

CRONOLOGIE BIBLIOGRAFICĂ

1948 - debut cu nuvele şi povestiri în “Flacãra”, “Cuget liber”, “Pagini dobrogene”1950 - ,,Asiziile şi alte povestiri radiofonice”1952 - ,,Vremea viteazului” -  serial de teatru istoric1954 - ,,Cu toatã viteza” - piesã în 3 acte, premierã “Teatru la Microfon”1956 - ,,Ochiu Dracului” - roman, Editura pentru literaturã1957 - ,,Poveste de iarnã“ - primul  spectacol  de  televiziune în direct1958 - ,,Vârsta de aur” - roman, Editura pentru literaturã1958 - ,,Nopţi dobrogene” - povestiri, Editura Tineretului1958 - ,,Familia” - piesã în 3 acte, cu care se inaugureazã teatrul de televiziune1959 - ,,Sângele şi apa” - nuvele, Editura pentru literaturã1961 - ,,Cu mâinile noastre” - reportaje, Editura pentru literaturã1962 - ,,O familie puternicã“ - roman, Editura Tineretului1963 - ,,Viitorul al doilea” - nuvelã, Editura Militarã1964 - ,,Puterea” - roman, Editura pentru literaturã1965 - ,,Balade” - povestiri, Editura Tineretului1965 - ,,A doua dragoste” - 3 acte, premierã Teatrul Constanţa şi Teatru TV1966 - ,,Fiara” - piesã în 3 acte, premierã Teatru radiofonic si Teatru TV1967 -,,Viaţa particularã a lui Constant Hagiu” - roman, Ed. Tineretului1967 - înfiinţeazã postul ,,Radiovacanţa”1968 - ,,Dreptul la dragoste” - nuvele, Editura pentru literaturã1968 - începe realizarea şi prezentarea pe parcursul mai multor ani a serialului TV de film de autor ,,Cãlãtorii romantice”1969 - înfiinţeazã Editura Eminescu şi colecţia ,,Romanul de dragoste”1970 - ,,Femeia cu ochi albaştri” - roman, Editura Junimea1970 - înfiinţeazã  Studioul de filme al televiziunii începând producţia primelor seriale româneşti şi a coproducţiilor TV1971 - ,,Asediul” - film artistic de lung metraj prod.,,Romaniafilm”1972 - ,,Femeia fericitã“ - piesã  3 acte, premierã Teatrul Bacãu şi Teatru TV1973 - înfiinţeazã ,,Casa de filme nr. 4” devenind producãtorul unor filme şi mari ecranizãri  precum:,,Cantemir”,,,Ioanide”,,Adevãrul şi Puterea”, ,,Mihai Viteazul”, ,,Actorul şi sãlbaticii”, ,,Ciprian Porumbescu” ,,Ţara de piatrã“, ,,Serata”, ,,Casa de la miezul nopţii”,”Cu mâinile  curate”, “Felix şi Otilia”,  ,,Lumina palidã a durerii”,  ,,Nea Mãrin Miliardar”,  ,,Iarba verde de-acasã”,  ,,Alexandra  şi  infernul”,  ,,Scrinul negru”,  ,,Tãnase Scatiu”, ,,Facerea lumii”,  ,,Agentul straniu”,  ,,Imposibila  iubire”,  ,,Castelul din Carpaţi”, etc.1973 - ,,Puterea” - roman, ed.II,  Editura Eminescu1974 - ,,Teatru” - colecţia “Rampa”1974 - ,,Fata bunã din cer” - 3 acte, rev. ,,Teatrul” şi  premierã Teatrul Piteşti 1975 - apare în ,,Dicţionar de literaturã românã contemporanã“, Editura Albatros1976 - ,,Cota 2516” - film artistic de televiziune1976 - ,,Aceastã viaţã sentimentalã“ - roman, Ed. Cartea Româneascã1977 - ,,Profesorul Demnitate. - piesã în 3 acte, premierã Teatrul Naţional Craiova şi Teatrul TV1977 - ,,Femeia cu ochi albaştri” - roman ed. II, Editura Albatros1977 - ,,Plângerea lui Dracula” - roman, Ed. Cartea Româneascã1978 - ,,Casa dintre câmpuri”  - film, coproducţie ,,Romaniafilm” şi TVR1978 - ,,Preţul dragostei, al credinţei şi al urii”  - roman, Ed. Cartea Româneascã1979 - apare în ,,Dicţionar de literaturã românã“, Editura Univers 1979 - ,,Patriarhii” - roman, Ed. Cartea Româneascã1979 - ,,Teatru comentat” - volum antologic, Editura Eminescu1979 - ,,Reporter romantic în ţarã şi pe glob”  - antologie reportericeascã Editura Junimea1979 - apare în “Dicţionar cronologic de literaturã românã“ , Ed. ªtiinţificã şi Enciclopedicã1979 - ,,Baladele pãmântului natal” - povestiri, Ed. Ion Creanga1979 - ,,Romanul unei zile  mari”  - Editura Albatros1980 - ,,Sufletul locului” - piesã în 3 acte, Teatru TV1980- ,,Circul spionilor"- film artistic, producţie ,,România film"1981 - ,,Dracula”  premierã Teatrul Sibiu1982 - ,,Insulele” - roman, Editura Albatros1983 - ,,Simboluri” - reportaje, Editura Militarã1983 - ,,Romanul nopţii de februarie” - Editura Militarã1984 -,,Romanul unei zile  mari” - ed. II, Editura Albatros1984 - ,,Rãnile soldaţilor învingãtori” - roman Ed. Cartea Româneascã1985 - ,,Romanul unui mare caracter” , Editura Militarã1986 - reînfiinţeazã, la  ,,Contemporanul”  suplimentul “Realitatea  ilustratã“1987 - 1990 - ,,Faptele, Secolul, Puterea” - trilogie, Editura ,,Albatros”1989 - ,,Romanul unei zile mari” ed.III, Editura Albatros1990 - înfiinţeazã Casa de Editurã şi Producţie Audio,Video,Film ,,Realitatea”, cu publicaţiile ,,Ave”, ,,Necazul”, ,,Antologia poeziei creştine”1990 - înfiinţeazã Fudaţia Episcopul Grigorie Leu1991 - ,,De groazã şi de râs” - proze şi scenarii, Editura Realitatea1991 - pânã  azi, înfiinţeazã rubrica radio sãptãmânalã,,Cãsuţa poştalã 33”1992 - ,,Poetul ca o floare”. - roman, Editura Realitatea1992 - 1993 ,,O ţarã bogatã cu ţãrani bogaţi” -reportaj european  ,,Realitatea”1992 - înfiinţeazã spectacolele radio - tv. cu public ,,Cabaret politic”1993 ,,Omul succesului” -  piesã în 3 acte,Teatrul National Radiofonic1994 ,,Anonimul Brâncovenesc” - editura ,,Realitatea” 1994 - pânã în prezent - ,,În gura leului” - rubricã moralistã sãptãmânalã în ziarele ,,Libertatea”, ,,Ordinea”, “Azi”, ,,Cronica românã“, ,,Albina” şi în emisiunea lunarã  ,,Viaţa ca un spectacol”1995 - ,,Drumul spre Damasc” - roman, Editura Eminescu1995 - devine membru titular al Institutului Internaţional Jacques Maritain1995 - ,,Democraţia localã“ - eseuri, Editura Realitatea1995 - ,,Hora  tranziţiei”, ,,,Nu  trageţi  în  guvern”,  ,,Bomba tranziţiei”, ,,Vin alegerile”. - spectacole complexe cu transmisii radio în direct şi serial TV1996 -,, Generalul şi gãinarul” - piesã în 3 acte, Teatrul Naţional Radiofonic1996 - ,,Spionii birocraţi” - roman, Editura Eminescu1996 - ,,Noi şi Europa”, ,,S-a schimbat schimbarea” , ,,Poveste politicã de iarnã“ - spectacole complexe multimedia cu transmisii în direct1997 - înfiinţeazã Consfãtuirea Naţionalã a Intelectualilor de la Sate1997 - ,,Fiii risipitori ai Europei” - eseuri, Editura Realitatea1997 - ,,Dãmãroaia Story” - piesã în 3 acte, Teatrul Naţional Radiofonic1997 - este printre iniţiatori  şi devine membru fondator al Asociaţiei Europene pentru Educaţie Pluralistã1998 - înfiinţeazã  Institutul Naţional de Personalism 1998 - înfiinţeazã revista ,,Pluralitas”1998 - apare în “International Author’s and Writer’s Who’s Who” - Cambridge1998 - ,,Au avut românii norocul unei revoluţii?” - eseu, Editura Realitatea1999 -  apare în “Marquis Who’s Who in the World”  şi în ,,Cambridge Dictionary of International Biography”1999 - înfiinţeazã ,,Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc”2000 - ,,Re-introducere în Personalism” - eseuri, Editura Realitatea2000 - apare în ,,International Directory  of  Philosophy and  Philosophers” - B. G. State University - Ohio2000 - ,,International  Man of the year 2000-2001” - Cambridge Biographical Centre2000 - Iniţiazã Asociaţia Fundaţiilor pentru Dezvoltare Ruralã2001 - ,,Iarna iubirii” - roman, Editura Realitatea2001 - înfiinţeazã, la 172 de ani de la apariţie, noua serie a revistei ,,Albina”2001 - ,,Cartea Episcopilor Cruciaţi” - Editura Realitatea2001 - apare în ,,500 Leaders of Influence”- American Biographical Centre”2002 - apare în ,,Enciclopaedia on Personalists of the Twientieth Century”2002 - ,,Amintiri din Casa Scriitorilor” - volum antologic, Editura Realitatea2002 - Revista ,,Albina” devine ,,Albina româneascã” publicatie a Mişcãrii pentru Progresul Satului Românesc, cu un program consecvent de dezvoltare socio-economicã şi integrare europeanã a ruralului românesc2002-,,The Islands” - traducere englezã a romanului ,,Insulele” (apãrut în românã în 1982) – ,,Realpublishers”2002 - pânã în prezent realizeazã emisiunea TV ,,Cafeneaua literarã”2003 - lanseazã în revista ,,Pluralitas» ipoteza Personalismului Diacronic  şi publicã ,,Idei personaliste de  actualitate în opera lui C. Rãdulescu-Motru”2003 - apare în ,,The Coexistence World Initiative Network Partner Directory”2003 - apare în ,,Directory of  Philosophy Center SUA”2003 - ,,Romanul Plângerilor sau Cãlãul lui Dracula” - roman Ed. ,,Realitatea»2004 – ,,În gura leului – sau  cronica politicã a anilor 1992-2004” – publicisticã, pamflete, tablete, Ed. ,,Realitatea’’2004 - Revista ,,Albina Româneascã” împlineşte 175 de ani de la apariţie, prilej cu care primeşte Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer2004 - Începuturile ziaristicii în România -studii şi cursuri, Ed.,,Realitatea”2004 - Album aniversar ,,175 de ani de presã româeascã”, transliterãri de facsimile şi comentarii, Ed.,,Realitatea ‘’2005 - lanseazã conceptul de ,,Societate Civilã Transnaţionalã’’2005 - ,,The Novel of a Great Day” - traducere prescurtatã  în limba englezã a ,,Romanului unei zile mari” - ,,Realpublishers”2007 - cu  ,,Nuvele şi Istorii”, începe seria de Opere definitive, urmând  volumele de ,,Romane istorice", ,,Teatru", ,,Romane contemporane", ,,Publicisticã", ,, Studii", ,, Memorii" :
PRODUCER & DIRECTOR: 1968 – 1978 «Cãlãtorii romantice» -serial de filme de autor ( Romantic journeis – a sery of author’s movies) 1970 – Înfiinţeazã Studioul de filme al Televiziunii producând scurt-metraje, seriale şi coproducţii ( Founder of the TV Movie-Studio in Romania ) 1973 -Înfiinţeazã Casa de filme « Numãrul 4 » producând lung-metraje şi ecranizãri (Founder of the Movie-production House « Number 4 » producing feature-films,

ENGLISH VERSION
BLOG PERSONAL

Autorul va ofera spre descarcare gratuita dintre cartile sale:
"Romanul plangerilor sau Calaul lui Dracula"
"Romanul Episcopilor Cruciati"
"Amintiri din casa scriitorilor"
"Romane Istorice"

 

Portal de carte si arte periodic de cultura si initiativa locala. Copyright ©2007 Editura Realitatea ISSN 1842 - 9971 cartesiarte.ro
Disclaimer : fiecare link si articol pe care il prezentam are propriul Copyright © si raspundere pentru continut.